Menü Kapat

i-HETP

Avrupa-Birligi-tarafindan-ortak-finanse-edilmektedir

Projenin temel amacı, yükseköğretim profesörlerine yetkinlik geliştirme eğitimi vermek, böylece teknik uzmanlıklarının yanı sıra akademik eğitimlerinde edinemedikleri pedagojik becerileri de kazanmalarını sağlamaktır.

Profesörlere eğitim bilimlerindeki tipik örgün eğitim yerine bir eğitim programında pedagojik beceriler kazandırmak, yüksek lisans programlarına başladıklarında onları araştırmacı olmaya hazırlamak için eşdeğer bir şey yapılsa bile, yükseköğretim sistemlerinin öğrencileri daha sonra profesör olmaya hazırlamakta sahip olduğu açığı kapatmak için başka bir yükseköğretim programı almalarını gerektirmekten daha hızlı sonuçlar doğuracak ve hedef gruptan daha fazla kabul görecektir.

Profesörlere genellikle eğitmenlere sağlanan pedagojik becerilerin aynısını sağlamak, bilimsel alanlardan bağımsız her uzmanı aynı zamanda yükseköğretim sistemindeki her öğrenci için eğitimli bir eğitmen haline getirecektir, ancak aynı zamanda onlara çeşitli engel türlerine özel olarak uyarlanmış öğretim uygulamaları sağlamak, daha az profesörün engelli öğrencilere, özellikle de daha önce tanımlandığı gibi, engelli öğrencilere öğretme konusunda daha az deneyime sahip olan veya bu becerilerin eksikliği nedeniyle olumsuz deneyimler yaşayan profesörleri en çok korkutan duyusal veya zihinsel engelli öğrencilere öğretmek için hazırlıksız hissetmeleri nedeniyle daha kapsayıcı bir yükseköğretim sisteminin kurulmasıyla sonuçlanacaktır. Dolaylı olarak herhangi bir öğrenci, artık pedagojik becerilere de sahip olan en parlak mühendisler, doktorlar (MD), ekonomistler, avukatlar vb. ile ders almaktan fayda sağlayacaktır, ancak artık öğretim uygulamalarını bu engelli öğrencilere uyarlama becerisine sahip olan ve uyarlanmış pedagojik materyaller üretebilen profesörlerden ders alabilen engelli öğrenciler, yalnızca başarı oranlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda başarı şanslarından daha emin hale geldikçe daha fazla engelli öğrencinin yükseköğretime kaydolmasıyla sonuçlanabilecektir.

Daha kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi inşa etmek, engelli bireyleri, yükseköğretim profesörü olmak da dahil olmak üzere, üstlenemeyeceklerine inandıkları ve inandırıldıkları rol ve pozisyonlarda istihdam edilebilir hale getirecektir. Bu proje, yükseköğretim profesörlerinin kendi kendilerine vermeye başlamaları gerektiğini savunduğumuz eğitim oturumlarını ve materyallerini herkes için erişilebilir olarak sunmak için tüm çabayı göstererek bu son senaryoyu varsaymaktadır.Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz.