Menu Zavřeno

i-HETP

Spolufinancovano Evropskou unii

Hlavním cílem projektu je poskytnout vysokoškolským profesorům školení zaměřené na zvyšování jejich kompetencí, aby si vedle odborných znalostí osvojili i pedagogické dovednosti, které nezískali během svého akademického vzdělávání.

Poskytnutí pedagogických dovedností profesorům ve vzdělávacím programu namísto typického formálního vzdělání ve vzdělávacích vědách bude mít bezprostřednější výsledky a pravděpodobně se setká s větším přijetím ze strany cílové skupiny než požadavek, aby absolvovali další vysokoškolský vzdělávací program, který by dohnal mezeru, kterou mají vysokoškolské vzdělávací systémy v přípravě studentů na pozdější profesuru, i když se provádí ekvivalentní příprava na to, aby se stali výzkumnými pracovníky, až začnou studovat magisterské programy.

Tím, že se profesorům poskytnou stejné pedagogické dovednosti, které se obvykle poskytují školitelům, učiní se z každého odborníka bez rozdílu vědních oblastí také vyškolený pedagog pro každého studenta vysokoškolského systému, ale také tím, že se jim poskytnou pedagogické postupy specificky přizpůsobené různým typům postižení, dojde k vybudování inkluzivnějšího systému vysokoškolského vzdělávání, protože méně profesorů se bude cítit nepřipraveno učit studenty s postižením, zejména, jak již bylo dříve zjištěno, ty se smyslovým nebo mentálním postižením, což nejvíce děsí ty profesory, kteří mají méně zkušeností s výukou studentů s postižením, nebo ty, kteří měli negativní zkušenosti kvůli nedostatku těchto dovedností. Nepřímo bude mít každý student prospěch z toho, že bude navštěvovat hodiny s těmi nejskvělejšími inženýry, lékaři (MD), ekonomy, právníky atd., kteří nyní získali i pedagogické dovednosti, ale studenti se zdravotním postižením, kteří mohou být vyučováni profesory, kteří nyní mají dovednosti přizpůsobit své vyučovací postupy těmto studentům se zdravotním postižením a budou schopni vytvářet přizpůsobené pedagogické materiály, nejenže zvýší svou úspěšnost, ale mohou vést k tomu, že se více studentů se zdravotním postižením zapíše na vysokou školu, protože si budou jistější svými šancemi na úspěch.

Budování inkluzivnějšího systému vysokoškolského vzdělávání umožní lidem se zdravotním postižením uplatnit se v rolích a pozicích, o kterých se dosud věřilo a věří, že je nemohou zastávat, včetně toho, že se sami stanou vysokoškolskými profesory. Tento projekt předpokládá tento poslední scénář s vynaložením veškerého úsilí na prezentaci školení a materiálů tak, aby byly přístupné komukoli, jak prosazujeme, aby vysokoškolští profesoři museli začít být schopni sami poskytovat.Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.