Menu Zamknij

DOSTĘPNOŚĆ

Oświadczenie o dostępności dla i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program

Środki wspierające dostępność

i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program podejmuje następujące środki, aby zapewnić dostępność:

 • Włączenie dostępności jako części naszej misji.
 • Włączenie dostępności we wszystkich naszych wewnętrznych politykach.
 • Integracja dostępności z naszymi praktykami zakupowymi.
 • Wyznaczenie oficera ds. dostępności i/lub rzecznika praw.
 • Udzielanie ciągłego szkolenia z zakresu dostępności dla naszego personelu.
 • Określenie jasnych celów i odpowiedzialności w zakresie dostępności.
 • Zastosowanie formalnych metod zapewnienia jakości dostępności.
 • Dostępność cyfrowa jest jedną z kluczowych kompetencji włączonych do naszego programu szkoleniowego.

Status zgodności

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) definiują wymagania dla projektantów i programistów, aby poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Definiują one trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA. i-HETP -Inclusive Higher Education Training Program jest częściowo zgodny z WCAG 2.1 poziom AA. Częściowa zgodność oznacza, że niektóre części treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności.

Opinie

Zachęcamy do przekazywania opinii na temat dostępności i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program. Prosimy informować nas o wszelkich napotkanych barierach dostępności na stronie internetowej:

Staramy się odpowiedzieć na opinie w ciągu .

Specyfikacje techniczne

Dostępność i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program opiera się na następujących technologiach, aby działać z konkretną kombinacją przeglądarki internetowej i wszelkich technologii wspomagających lub wtyczek zainstalowanych na komputerze:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Te technologie są niezbędne do zgodności z używanymi standardami dostępności.

Ograniczenia i alternatywy

Mimo naszych najlepszych starań, aby zapewnić dostępność i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program, mogą występować pewne ograniczenia. Poniżej znajduje się opis znanych ograniczeń i potencjalnych rozwiązań. Prosimy o kontaktowanie się z nami, jeśli zauważysz problem, który nie został wymieniony poniżej.

Znane ograniczenia dla i-HETP – Inclusive Higher Education Training Program:

 1. Błędy HTML: Błędy HTML są jedną z przyczyn, dla których strony internetowe są prezentowane w niekonsekwentny sposób w różnych przeglądarkach. Spełnienie specyfikacji i walidacja składni zgodnie z tą specyfikacją poprawia spójność i prawidłową interpretację przez technologie wspomagające. ponieważ WordPress automatycznie generuje kod i czasami powtarza identyfikatory elementów lub niewłaściwie używa tagów właściwości elementów. Rodzaje zgłaszanych błędów niekoniecznie wpływają na doświadczenie użytkownika, jednak gdy zgłaszany jest problem z dostępnością, leżący u podstaw kod jest naprawiany w ciągu do 2 dni roboczych. Prosimy zgłaszać wszelkie problemy z dostępnością na adres accessibility@ihetp.org.

Metodologia oceny

Program Szkoleniowy dla Włączającej Edukacji Wyższej ocenił dostępność tej strony internetowej, stosując następujące podejścia:


Raport z oceny

Raport dostępności w czasie rzeczywistym dla Inclusive Higher Education Training Program: https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/results/https:%2F%2Fihetp.org


Data

To oświadczenie zostało utworzone 13 stycznia 2023 przy użyciu Narzędzia do Generowania Oświadczeń o Dostępności W3C.